Production and characterization of NiAl-Ta-Cr intermetallic coatings sprayed by high velocity oxy-fuel

Zhao, Lidong; He, Dingyong; Bobzin, Kirsten; Lugscheider, Erich

Baoji (2006)
Fachzeitschriftenartikel

In: Xiyou-jinshu-cailiao-yu-gongcheng = Rare metal materials and engineering
Band: 35
Heft: 6
Seite(n)/Artikel-Nr.: 974-977

Einrichtungen

  • Lehrstuhl für Oberflächentechnik im Maschinenbau [419010]

Identifikationsnummern